817. Visszatekintő 2021-re

817. Visszatekintő 2021-re

817. Visszatekintő 2021-re

Újra eltelt egy év. Az év utolsó blogbeírásában kicsit visszatekintek a munkánkra.

Nem volt egyszerű év. Az Igazgyöngy esztendői alapból sem azok, és a covid megnehezítette ezt az évet is. Még mindig úgy érzem, az első hullám volt a legrémisztőbb a szociális munkában, a karanténban töltött napok pedig az oktatásban adtak embert próbáló időszakokat, de azt hiszem, eddig szerencsénk volt. Nem volt ugyanis a kapcsolat rendszerünkben tömeges haláleset a járvány miatt, és errefelé az oltási hajlandóság is átlagos volt. A járvány gazdasági hatásait pedig segített túlélni a feketezóna. A feketemunka az első hullám után visszanyerte magabiztosságát, és az illegális szolgáltatások is megmaradtak. Erősödni ugyan nem erősödtek, de stabilan tartja magát minden, a távolabbi, zsebbe fizetős munkalehetőségektől, vagy a boltocskázástól,  az illegális cigaretta kereskedelmen át, a pénzért fuvarozásig.

Nem változott az iskolarendszer, maradtak a szegregálódó vagy szegregált állami iskolák, mellettük az egyháziak, a jobb társadalmi státuszúaknak. Nem nyíltak újabb munkahelyek, maradt a közmunka rendszere, változatlanul. Az egészségügyi szolgáltatások nem javultak, ami van, annak pedig elérését nehezítette tovább a covid. Nem lett más a rendszer működése sem, és a családbarátnak nevezett intézkedések továbbra sem érik el a társadalom lecsúszó családjait. 

Ami változott, mint pl. a népkonyha megjelenése több településen is, nem kezeli az okokat, tüneti kezelés van mindenben, a szociális tűzifaprogramoktól a beiskolázási/karácsonyi települési segélyekig. A hatások összehangolása továbbra sem jellemző. Szóval, a probléma társadalmi beágyazottsága nem változott, a rendszer működési hézagai nem sok lehetőséget adnak a tartós, beépülő változásra.

Az Igazgyöngy életében talán a legfontosabb volt, hogy tudtunk dolgozni, továbbra is, minden területen. Az iskola, hála a civil támogatóknak, ebben a tanévben is tud működni, és az év végi céges adományok, úgy tűnik, tervezhetővé teszik a következő tanévet is. Persze a rossz érzés, hogy az EMMI a  kiegészítő támogatás megvonásával újra megpróbálta kirántani a szőnyeget a lábunk alól, nem múlt el. Döntéshozói szintről maradt az üzenet: mindegy, milyen szakmai munkát végzünk, mindegy, mennyit teszünk az intézményrendszer munkáját is segítve azért, hogy a leszakadó társadalmi csoportok gyerekei képesek legyenek egy másfajta életstratégiát építeni, zavaró tényező vagyunk a sikeressé kommunikált képben.

Ami erőt adó kárpótlás ebben, az a szakmai kapcsolatok folyamatos erősödése. Eddig is voltak egyetemi kapcsolataink, gyakorlóhelyként, szakdolgozati témaként szinte minden felsőoktatási intézménnyel kapcsolatba kerültünk, ám az idén ez sokat bővült. Kurzusok indultak, melyekben fontos szerepet kap az Igazgyöngy munkájának egy-egy területe is. A Debreceni- és a Szegedi Egyetem, no meg az ELTE évek óta tartó szakmai együttműködései mellé az idén csatlakozott a Corvinus, a MOME és a Pécsi Egyetem is, és sok mással is maradtak az eseti kapcsolódásaink.

Stabilak maradtunk a pedagógus-továbbképzéseinkkel itthon és a határon túli magyar iskolákban is. Az igény töretlenül megvan, és növekszik. Helyben pedig hetedik éve folyik az együttműködés az Igazgyöngy szociális kompetenciákat fejlesztési fókuszba helyező módszertanának beépítésében a Berettyóújfalui Tankerület iskoláiba, az első négy évfolyamon. 39 iskolával dolgozunk most együtt, és januárban, hála a Servier Magyarország és az Igazgyöngy közös nemzetközi pályázatának, több mint ötmillió forintért vásárolt nyomhagyó eszközökkel tudjuk támogatni az iskolákat, 3366 főt. 

Toldon, ahol az alapítvány modellfejlesztése folyik, nagy anyagi segítséget jelent a FeTe pályázat, amiben harmadik éve kapunk támogatást a település élhetővé tételére. A programban szoros együttműködésben dolgozunk az önkormányzattal, és folyamatosan tudjuk bővíteni a szolgáltatásokat. Az idén is javítani tudtunk a közösségi célú ingatlanok állapotán, külön épületbe költözhettek a gyerekekre irányuló fejlesztéseink, tavasszal lesz  játszótér is az öreg épület udvarán. Az év végére készült el a sószoba, és a programhoz kapcsolódó külső közösségi térben a nyáron megrendezésre kerülhetett az Igazgyönggyel közös első toldi falunap is. A szociális bérlakásunk lakóinál, legalábbis eddig úgy tűnik, sikeres a program. Folynak a közösségi programjaink is, az Asszonyközösségi-, a Fiatal anyukák klubja, a Főzőklub, a kicsikre irányuló Matató, vagy a Szülői Klub is. 

Utóbbi kettő a Toldi Tanodához kapcsolódva, hiszen nagyon fontos elem a modellben a 0-18 éves korig, egységes módszertan szerinti fejlesztés, szoros kapcsolatban az Igazgyöngy többi elemével. Mivel bérekre is van fedezet ebben a programban, így nem kell minden adományt Toldra fordítanunk, bár van egy sor olyan elem, amit itt is támogatásokból viszünk, de többet tudunk segíteni azon a 17 településen, ahol az Igazgyöngy még szociális munkát végez. 

A tanodába járók létszáma folyamatosan bővül, és a tanulmányi eredmények is mérhető változásokat mutatnak. Első próbálkozás volt az idén a középiskolásaink nyári diákmunkán történő alkalmazása a társadalmi vállalkozásunkban. 

Itt egyébként egy stabil csapattal dolgoztunk ebben az évben. Jó ritmusban ütemezik a kézműves és mezőgazdasági/élelmiszerfeldolgozási tevékenységeket, a különféle karbantartási munkákkal. Öt nő és három férfi dolgozik munkaviszonyban, és többen kapcsolódnak továbbra is alkalmi munkavállalóival. A Szuno projekt, hála a fejlesztésén dolgozó önkénteseknek és a munkatársaknak nagyot lépett előre az idén a fenntarthatóság felé. Új termékek, új együttműködések, új értékesítési lehetőségek fémjelzik ezt az utat.

Az ösztöndíjprogramunkról érdemes külön is szólni. Már 86 gyerek kap támogatást ebben, 15 településről. Az, hogy ebben már 28 középiskolás és 5 felsőoktatásban tanulónk van, azt hiszem, mindennél beszédesebben mutatja a program sikerét.

Most, hogy írom, sorban, újabb és újabb területek, események jutnak az eszembe, azt hiszem, oldalakon át tudnék írni a 2021-ben végzett munkánkról. 

Mielőtt azt hiszi bárki, ez is egy rózsaszín kép, amit sikerré kommunikálok, leírom, hogy kudarc is van nálunk bőven. Mert aki azt állítja, hogy a társadalmi leszakadásban minden sikeres, és megtalálta a bölcsek kövét, az nem mond igazat. Napi küzdelem ez, és most is van olyan család, akikkel nem boldogulunk, akik nem fogadják el a közösségi szabályokat, akiket nem tudunk partnerré tenni, és tehetetlenül nézzük, ahogy a gyerekeik felnőve ugyanazokat a szocializációs mintákat viszik tovább, mint a szüleik. Kétségbeesetten küzdünk értük is, és újra és újra kudarcot vallunk. Jelen van az agresszióval átitatott bűnözés is, és az ebben felépített életstratégiákkal szemben eszköztelenek vagyunk. A családon belüli erőszak tragédiái padlóra visznek mindannyiunkat. És igen, bár folyamatosan erősödik az intézményrendszerrel történő együttműködésünk, még mindig előfordulnak értelmetlen “csak azértis megmutatom” típusú megakasztásai ennek az egésznek, néha nyíltan, de leginkább alattomosan, a háttérben.

Mégis, mindennek ellenére azt mondom, az Igazgyöngy 2021-ben sikeresen harcolt a leszakadó családok gyermekeiért. A közösség képessé tételének jegyében folyó munka mutatja az elmozdulást. Mert egyre többen értik, milyen, közösen kialakított szabályok mentén tervezzük és alakítjuk ezt a munkát. Egyre többen képesek közülük közvetíteni is ezeket a többiek felé. 

Ahol közösség van, ott jövőkép is van. Ahol jövőkép van, ott érzi az ember, hogy érdemes dolgozni.

A munkánk tapasztalatai pedig, továbbra is azt gondolom, nagyon fontosak. Egyre több esetben kérik ki a véleményünket különféle szakmai kérdésekben az elméletben megszületett beavatkozásokról. És sokszor mondjuk el, hogy miért nem fog működni. Mert amit mi a terepen látunk, az alapítvány működése óta, az egy különleges nézőpont. Ami nem látszik az íróasztalok szintjéről. Ennek a tapasztalati tudásnak az elmélettel történő ötvözése lehet az Igazgyöngy legnagyobb hatása. Ha lesz egyszer politikai szándék a társadalmi leszakadás mérséklésére, akkor fog igazán hasznosulni.

Az egész azonban nem nőhetett volna ekkorára, nem működhetne így, ennyi családot elérve, ha nincsenek mellettünk azok, akik ezt az egészet lehetővé teszik. A támogatók. Az Igazgyöngy büdzséjében két állami tétel van, egy alaptámogatás az iskola működésére, ami a béreket sem futja ki, és a FeTe Toldra irányuló települési támogatása. Van még pár pályázat, ezek leginkább külföldi cégekhez, szervezetekhez kötődnek, és a többi, jóval több, mint a fele, civil és céges támogatás. 2021-ben a mai napig 9150 utalás érkezett a számlánkra.

Ezek között vannak 1500 Ft-os utalások, és több milliós céges támogatások is. Egyszeriek is, és havonta érkezők is. Olyanok is, amelyek mögött több éves elköteleződés van. 

A támogatások felhasználását átláthatóan (rendelkezve az Átlátható Adománygyűjtő Szervezet minősítéssel), az Igazgyöngy alapítvány esélyteremtő munkájára fordítjuk. Bizalommal fordulnak felénk a támogatóink, és mi lelkiismereti kérdésnek tekintjük, hogy erre a bizalomra rászolgáljunk. Mi még hiszünk abban, hogy a bizalom létező dolog, amire lehet építeni. 

Sokat beszélünk arról, hogy milyen bonyolult a társadalmi leszakadás problémája. Sok konfliktust vállalunk fel azért, mert mi nem a sikerek fényesre polírozásával kívánjuk elfedni a fény mögötti kudarcokat. Vállaljuk a hibázásokat is, hiszen ezen az úton, így, mint mi, még senki sem ment végig. Vállaljuk az érzelmeinket is, hiszen mi is emberek vagyunk, akik bizony sérülnek is a konfliktusokban. De minden nap újra kezdjük. Azokkal, akiket mások otthagynak. Azokkal, akik a rendszer szerint “nem fogadókészek”, vagy “nem partnerek”. Mert tudjuk, az ő hangjuk nem ér el nagy távolságra. És azt is tudjuk, hogy amit és ahogyan elmondanak, azt tudni kell értelmezni. 

Köszönet mindenkinek, aki az Igazgyöngy munkáját 2021-ben is bármilyen módon támogatta, segítette, erősítette. Köszönjük, hogy mellettünk vagytok. És azt is, hogy értetek minket. 

Facebook Comments